Tarieven

1 rijles (60 minuten)       

  • De eerste rijles á 1 uur is gratis inclusief gratis RIS boek
€ 54,00
Pakket van 25 lesuren + tussentijdse toets + examen € 1.780,00
Bij vooruitbetaling complete pakket: € 1.700,00
Pakket van 30 lesuren + tussentijdse toets + examen € 2.040,00
Bij vooruitbetaling complete pakket: € 1.910,00
Pakket van 35 lesuren + tussentijdse toets + examen € 2.300,00
Bij vooruitbetaling complete pakket: € 2.120,00
** Als de leerling meer les nodig  heeft dan zijn pakket dan moeten deze uren betaald worden. Heeft een leerling minder uren nodig dan was afgesproken volgens het pakket betalen we de teveel betaalde uren terug .. eerlijk duurt het langst .
Tussentijdse toets * € 225,00
Eerste praktijkexamen * € 255,00
Her-praktijkexamen * € 255,00
AA-praktijkexamen * € 255,00
NOR examen
NOR vind pas plaats na 4 maal examen doen
€ 270,00
Faalangst 1e examen € 295,00
Faalangst herexamen € 290,00
NOR faalangstexamen
NOR vind pas plaats na 4 maal examen doen
€ 300,00
Medische rijtest € 81,00
Theorie  
Theorie cursus (7 lessen, theorie boeken en theorie examen reservering) € 192,50
Theorie boeken €  50,00
Theorie examen reservering C.B.R. 
Theorie examen reservering C.B.R. met extra tijd
Individueel theorie examen reservering C.B.R.
€  38,50
€  49,50
€  94,00
Geneeskundige verklaring verkrijgbaar via www.cbr.nl   

 

 

€ 37,80

Iedere leerling die een nieuwe leerling aanbrengt ontvangt 1 gratis lesuur.* De prijzen voor de tussentijdse toets, het praktijkexamen en de RIS toetsen zijn inclusief 60 minuten voorrijden.

Duur?? Klik dan hier en lees de toelichting.....of gebruik de lesprijscalculator van autorijles.nl

voor een kwaliteitsrijopleiding