CORONAVIRUS – COVID19

Vanwege de coronamaatregelen voor de rijscholen (contactberoepen) is onze werkwijze anders dan je gewend was.

Hoe gaat een les eruit zien?

Voor de lessen moeten we een strak schema aanhouden en gaan we volgens het volgende schema:

Maandag t/m vrijdag:                                   zaterdag:

08.00 uur – 09.30 uur                                    08.00 uur – 09.30 uur

10.00 uur – 11.30 uur                                    10.00 uur – 11.30 uur

12.00 uur – 13.30 uur                                    12.00 uur – 13.30 uur

14.00 uur – 15.30 uur

16.00 uur – 17.30 uur

19.00 uur – 20.30 uur

Voor de les zullen wij per whatsapp de volgende 2 controlevragen stellen met betrekking op de gezondheid:

1- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
2- Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Pas als er hiermee is vastgesteld dat je geen klachten heb die passen bij COVID-19 kan de les doorgaan.

Een les duurt 1,5 uur, de betaling kan alleen op rekening of via betaalverzoek

Tussen 2 lessen is een pauze van een half uur ingelast , deze tijd wordt door ons benut om van leerling naar leerling te rijden en om de auto te luchten en schoon te maken (deurknoppen, stuur, spiegels, versnellingspook, handrem, dashboard, bedieningsknoppen van de ramen, de stoelknoppen en dergelijke).

Tijdens de les is het dragen van een mondkapje en/of handschoenen niet verplicht maar mag natuurlijk wel, leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Tijdens de les blijft de radio uit.

Tijdelijk een indeling van de leerlingen in 4 groepen:

Het CBR hervat woensdag 13 mei de theorie-examens voor alle categorieën. Vanaf maandag 18 mei is het CBR ook geopend voor praktijkexamens. Kandidaten van wie het praktijkexamen was geannuleerd door coronamaatregelen krijgen voorrang bij het CBR maar natuurlijk ook bij onze rijschool.

Omdat we volgens bovenstaand schema de agenda gaan indelen kunnen we op dit moment nog niet met alle leerlingen direct aan de slag en hebben we onze leerlingen in 4 groepen verdeeld.

Groep 1:
Dit zijn de leerlingen van wie de tussentijdse toets of  het examen bij het CBR was geannuleerd door coronamaatregelen, voor hen gaan we ook zo spoedig mogelijk de tussentijdse toets of het examen indelen.

Groep 2:
Dit zijn de leerlingen die al verder in het rijproces waren en het theoriecertificaat al hebben gehaald en zo goed als klaar waren voor de tussentijdse toets bij het CBR.

Groep 3:
Dit zijn de leerlingen die al verder waren in het rijproces maar die nog niet het theoriecertificaat hebben gehaald.

Groep 4:
Dit zijn de leerlingen die nog maar net aan het rijproces waren begonnen of die er nog aan moesten beginnen.

Zoals we de agenda gaan indelen via eerder genoemd schema kunnen we nog niet alle leerlingen direct plaatsen in de agenda. Ons idee is om eerst met groep 1 te beginnen om de lessen zo “rustig en normaal” mogelijk op te starten. Gaat dit goed dan kunnen we groep 2 erbij nemen. Als het daarmee goed gaat kunnen de leerlingen van groep 3 erbij, deze leerlingen adviseren wij om aan de theorie te gaan werken om de tijd goed te benutten. In de tussentijd zullen er leerlingen van de eerste groep op examen zijn gegaan en, hoop ik, geslaagd zijn. Dan kunnen ook groep 4 erbij hebben.

Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk als er tussentijds geen strengere maatregelen bij komen of zelfs een (intelligente) lockdown.

Hoe gaat het examen bij het CBR er nu uitzien?

• Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)

• Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen en sluiting veiligheidsgordel) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).

• De rijschool zorgt voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.

• De rij-instructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.

• Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.

• Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.

• Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.

• Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.

• Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.

• Er zijn looproutes aangebracht.

• De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.

• Bij theorie-examens desinfecteert de examenkandidaat voor gebruik het touchscreen van de aanmeldzuil.

Het protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Wij zullen dan alles aanpassen naar het nieuwe protocol en zullen wij dit ook communiceren naar onze leerlingen.

voor een kwaliteitsrijopleiding