Autisme & ADHD

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Arnold de Jong heeft zich bijgeschoold als rij-instructeur in het lesgeven aan kandidaten met Autisme, ADHD of aanverwante problemen. Arnold mag zich dan ook erkend rijinstructeur noemen.

arnold adhd

Arnold heeft naast de Spectrum Brabant bijscholing een zeer uitgebreide ervaring met Autisme, ADHD of aanverwante problemen en kan vanuit die ervaring dat benodigde extra bieden wat nodig is om leerlingen met deze problematiek te begeleiden.

basis
vervolg